Nhân Viên Quán Cafe

Chúng Ta Chờ Đợi Điều Gì Ở Nhân Viên Quán Cafe?

– Sự chủ động trong công việc: Vậy chúng ta đã thực sự giao trách nhiệm và hướng dẫn cách sử dụng quyền hạn đúng cách chưa?
– Sự trưởng thành trong công việc: Vậy bản thân chúng ta đã thực sự trưởng thành chưa? Một người chưa trưởng thành không thể đào tạo người khác trưởng thành được, nếu nhân viên trưởng thành trước chúng ta, họ cũng bỏ ta mà đi.
– Sự cống hiến trong công việc: Vậy chúng ta đã cho nhân viên sự an tâm chưa?
– Sự nhiệt huyết trong công việc: Vậy chúng ta đã truyền tải được năng lượng tích cực cho nhân viên chưa?
– Sự cố gắng và nỗ lực trong công việc: Vậy chúng ta đã làm gì cho nhân viên chưa để nhân viên nỗ lực?
– Sự chỉn chu trong công việc: Vậy chúng ta đã thực sự chỉn chu khi làm việc và truyền đạt cho nhân viên chưa?
– …

Nhân Viên Quán Cafe
Nhân viên quán cafe cần năng lượng tích cực để nhiệt huyết hơn trong công việc

Tất cả mọi điều trên của nhân viên đều quy về bản thân chúng ta, chúng ta phải phát triển trước khi nhân viên phát triển, phải đi đúng con đường, đúng năng lực, đúng tầm để dần nâng tầm. Tự tin là thứ phải có nhưng đừng ảo tưởng sức mạnh, đừng sống trên mây gió, đừng xa rời thực tế, đừng nghĩ mình hoàn hảo, tránh xa những năng lượng tiêu cực, sống đúng với những gì mình đang có và nỗ lực cải thiện/ nâng cấp từng ngày…và luôn biết mình đang ở đâu. Đôi dòng tâm sự.

Nguồn: Brian Dang

Show Comments (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *