2D Café
@tranngs.fooddiary
ADOR Biên tập viên
  • Địa chỉ: 28 Trần Trọng Cung, Quận 7, TP. HCM
  • Diện tích: 110m2
  • Chi phí đầu tư: 850 triiẹu
  • Đơn vị thiết kế: Tự thiết kế

2D Café được lấy ý tưởng từ hoạt hình, quán do chính người bạn của cô chủ tự lên thiết kế. Phong cách này lần đầu tiên được biết đến thông qua một quán cà phê tại Hàn Quốc, tiếp đến, vài cái tên tại Việt Nam cũng thử sức mình với 2D. Song, để kể một tên tuổi nổi bật thì thật sự là chưa có. 2D với sự chỉn chu và đầu tư tâm huyết được kỳ vọng sẽ mang lại một trào lưu không gian mới tại Việt Nam.

2D Café
@2dcafe.hcm
2D Café
@2dcafe.hcm

2D Café được lấy ý tưởng từ hoạt hình, quán do chính người bạn của cô chủ tự lên thiết kế. Phong cách này lần đầu tiên được biết đến thông qua một quán cà phê tại Hàn Quốc, tiếp đến, vài cái tên tại Việt Nam cũng thử sức mình với 2D. Song, để kể một tên tuổi nổi bật thì thật sự là chưa có. 2D với sự chỉn chu và đầu tư tâm huyết được kỳ vọng sẽ mang lại một trào lưu không gian mới tại Việt Nam.

2D Café
@2dcafe.hcm
2D Café
@2dcafe.hcm

2D Café được lấy ý tưởng từ hoạt hình, quán do chính người bạn của cô chủ tự lên thiết kế. Phong cách này lần đầu tiên được biết đến thông qua một quán cà phê tại Hàn Quốc, tiếp đến, vài cái tên tại Việt Nam cũng thử sức mình với 2D. Song, để kể một tên tuổi nổi bật thì thật sự là chưa có. 2D với sự chỉn chu và đầu tư tâm huyết được kỳ vọng sẽ mang lại một trào lưu không gian mới tại Việt Nam.

2D Café
@tranngs.fooddiary

2D Café được lấy ý tưởng từ hoạt hình, quán do chính người bạn của cô chủ tự lên thiết kế. Phong cách này lần đầu tiên được biết đến thông qua một quán cà phê tại Hàn Quốc, tiếp đến, vài cái tên tại Việt Nam cũng thử sức mình với 2D. Song, để kể một tên tuổi nổi bật thì thật sự là chưa có. 2D với sự chỉn chu và đầu tư tâm huyết được kỳ vọng sẽ mang lại một trào lưu không gian mới tại Việt Nam.

Ador

Show Comments (0)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *