Bạn là tín đồ du lịch? Yên tâm vì nội dung của ADOR hoàn toàn phù hợp với bạn! Chúng tôi có một thư viện quán cà phê/nhà hàng khổng lồ được khai thác dưới góc nhìn hoàn toàn mới lạ.

Latest Posts
Top            
THƯỞNG CHO NHÂN VIÊN

CÁCH DÙNG KPI ĐỂ TẠO MỨC THƯỞNG CHO NHÂN VIÊN QUÁN CÀ PHÊ, NHÀ HÀNG

1. Xác lập KPI ở lợi nhuận trước thuế, không phải doanh thu

– Bước 1: Tính điểm hòa vốn/tháng (hoặc doanh thu tiêu chuẩn, với điều kiện lớn hơn hoặc bằng doanh thu hòa vốn, bé hơn doanh thu mục tiêu). Ví dụ: Doanh số hòa vốn = 100 triệu.

– Bước 2: Đặt ra mục tiêu lợi nhuận (KPI). Ví dụ: Lợi nhuận mục tiêu = 50 triệu.

– Bước 3: Xác lập mức thưởng: ?% trên KPI đó.

Tức sau khi đạt doanh số 100 triệu, bạn phải thu thêm 50 triệu nữa mới đạt mục tiêu. Và ở mốc doanh thu 150 triệu, nhân sự sẽ được nhận % trong số đó.

2. Tính mức thưởng trên KPI cơ bản

Sau khi đạt KPI, mức thưởng của từng đơn vị dựa trên công thức:

Mức thưởng (VND) = A x (A/R)

Trong đó:

– A là Lương cơ bản

– R là Doanh số tại KPI

Ví dụ: Bạn A làm phục vụ ở một nhà hàng với mức lương cơ bản là: 5.000.000đ

Doanh số tại KPI là: 150.000đ

Vậy số tiền bạn A nhận sau khi đạt KPI là:

Mức thưởng = 5.000.000(5.000.000/150.000) = 166.000đ

3. Phân bổ KPI cho từng bộ phận khác nhau

Chúng ta không thể áp một tỉ lệ chung cho tất cả nhân sự. Tuỳ vào mô hình, chúng ta có các bộ phận:

– Bán hàng: Nhận thưởng khi doanh số trực tiếp từ cửa hàng tăng, trung bình bill từ cửa hàng chạm KPI.

– Phục vụ: Nhận thưởng khi số lượng khách ghé cửa hàng tăng chạm KPI.

– Sản xuất (Pha chế + bếp): Nhận thưởng từ việc tạo ra nhiều sản phẩm hơn mốc cơ bản.

– Quản lý: Nhận thưởng từ việc kiểm soát bài toán tài chính theo đúng tỉ lệ tới khi chạm KPI.

– Marketing: Nhận thưởng khi số lượng công việc phát sinh vượt qua mức tiêu chuẩn và chạm KPI.

Nếu các chỉ số của một bộ phận nào đó không tăng lên theo cấu trúc tài chính, họ sẽ không được nhận Bonus.

4. Bàn giao KPI

Sau khi đã phân bổ, chúng ta giờ đây đã có cái nhìn chi tiết hơn. Doanh thu không phải KPI cho mọi người nữa. Mà sẽ trở thành như sau:

– Pha chế: “Tháng này em pha được 3000 ly thì nhận thưởng nhen”

– Cashier: “Trung bình bill tháng này tăng lên 20% là nhận thưởng nha”

– Quản lý: “Đảm bảo mọi chi phí vận hành vẫn giữ trong khoảng 40 – 45% thì lụm thưởng”

Nguồn: Thiên Phú

Post a Comment

You don't have permission to register